Zásady Ochrany Osobních Údajů

SMLOUVA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ONLINE

TRIDENT8 LIMITED (The Laver Cup), se zavazuje uchovávat všechny osobní informace shromážděné o těch osobách, které navštíví naše webové stránky a použijí naše online nástroje a služby, důvěrně, bezpečně a neveřejně. Naše zásady ochrany osobních údajů byly navrhnuty a vytvořeny k ujištění všech přidružených osob k TRIDENT8 LIMITED o našem závazku nejenom naplnit nejvyšší současné standardy soukromí, ale dokonce je převýšit.

Z TOHO DŮVODU, tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na společnost TRIDENT8 LIMITED a každou z přidružených společností, které jsou uvedeny níže. Proto by zásady ochrany osobních údajů měly určovat způsob shromažďování všech dat a jejich následné využití. Užíváním webových stránek www.lavercup.com a další přidružených webových stránek, které jsou uvedeny níže, dáváte souhlas se způsobem správy dat, který určuje tato smlouva.

Přidružené společnosti:

Přidružené webové stránky:

Shromažďování informací Tyto webové stránky shromažďují různé typy informací jako například: • Dobrovolně poskytnuté informace, které mohou obsahovat Vaše jméno, adresu, e.mailovou adresu nebo informace o Vašem účtu a platební kartě atd., které mohou být použity k Vaší objednávce produktů nebo služeb a k jejich doručení, pokud jste o to zažádal / a. • Informace automaticky shromažďované při návštěvě našich stránek, které mohou obsahovat cookies, sledování třetí stranou a přístupové údaje na server. Můžete si být jisti, že tyto webové stránky shromažďují jenom takové informace, které vědomě a dobrovolně poskytnete v podobě dotazníku, vyplněného členského formuláře nebo v e-mailech. Záměrem těchto webových stránek je využívat osobní informace jenom k účelům, ke kterým byly vyžádány a poskytnuty, a k dalším účelům výhradně uvedeným na těchto stránkách. Můžeme taktéž shromažďovat informace o typu Vašeho prohlížeče, IP adrese nebo typu operačního systému, abychom byli schopní poskytovat lepší a kvalitnější služby. Je vysoce doporučeno, abyste si přečetl / a zásady ochrany osobních údajů na jakékoliv webové stránce, kterou se rozhodnete využívat, k lepšímu porozumění o tom, jak jiné webové stránky shromažďují, využívají a sdílejí nasbírané informace.

Využívání nashromážděných informací TRIDENT8 LIMITED může shromažďovat a využívat osobní informace k usnadnění provozu našich webových stránek a k doručení služby, které potřebujete nebo jste si je vyžádal / a. Čas od času považujeme za nezbytné využít identifikační údaje jako nástroj k předání zprávy o dalších možných produktech a / nebo službách, které Vám mohou být dostupné z www.lavercup.com nebo našich přidružených stránek. TRIDENT8 LIMITED a naše přidružené stránky s Vámi mohou být taktéž v kontaktu za účelem vyplnění průzkumů a / nebo výzkumných dotazníků vztahujícím se k aktuálním nebo budoucím službám, které mohou být nabízeny. TRIDENT8 LIMITED teď, stejně jako v budoucnu, nebude třetí straně prodávat, pronajímat nebo propůjčovat žádný seznam našich zákazníků nebo jejich jména. TRIDENT8 LIMITED čas od času považuje za nezbytné navázat s Vámi kontakt v zastoupení našich dalších externích obchodních partnerů za účelem potenciální nové nabídky, která by Vás mohla zajímat. Pokud souhlasíte nebo projevíte zájem o předloženou nabídku, tak, v tomto okamžiku, mohou být určité identifikační údaje, jako je například jméno, e-mailová adresa a / nebo telefonní číslo, sdíleny s touto třetí stranou. TRIDENT8 LIMITED může považovat za nezbytné sledovat webové stránky, které mohou naši uživatelé často navštěvovat, ve snaze zjistit, jaký typ služeb a / nebo produktů může být nejoblíbenější pro uživatele nebo širokou veřejnost. TRIDENT8 LIMITED může bez předešlého oznámení prozradit Vaše osobní informace pouze v případě, kdy je to vyžadováno v souladu s platnými zákony a / nebo v dobré víře, že takové jednání je nezbytné za účelem: • Setrvání v souladu se zákony, vyhláškami, nařízeními a jinými právními normami nebo ve snaze vyhovět jakýmkoliv způsobem procesům TRIDENT8 LIMITED a / nebo našich webových stránek. • Zajištění, zabezpečení a ochraně všech práv a / nebo majetku TRIDENT8 LIMITED ; a • Ve výjimečných podmínkách za účelem ochrany osobní bezpečnosti uživatelů www.lavercup.com a / nebo široké veřejnosti.

Děti do 13 let věku TRIDENT8 LIMITED vědomě neshromažďuje osobní identifikační údaje o dětech mladších 13 let bez ověřeného souhlasu rodičů. Pokud se stane, že takové informace byly nedopatřením shromážděny o jakékoliv osobě mladší 13 let, neprodleně podnikneme nezbytné kroky k tomu, aby takové informace byly vymazány z databáze našeho systému. Děti do 13 let věku si musí k využívání těchto webových stránek vyžádat a obdržet souhlas rodičů nebo opatrovníků.

Odhlášení nebo Opt-Out Všichni uživatelé a / nebo návštěvníci našich stránek mají možnost přerušit komunikaci z naší strany a / nebo přerušit přijímání komunikace v podobě e-mailů nebo newsletterů. K přerušení komunikace nebo odhlášení se z našich stránek pošlete e-mail s popisem Vašeho záměru na [email protected] Pokud si přejete se odhlásit nebo přestat odebírat informace o produktech a službách (Opt-Out) z webových stránek třetí strany, musíte za tímto účelem navštívit tyto webové stránky.

Odkazy na ostatní webové stránky Naše webové stránky obsahují odkazy (linky) na přidružené a jiné webové stránky. TRIDENT8 LIMITED nemá žádnou zodpovědnost za zásady ochrany osobních údajů, provozování a / nebo procedury takových webových stránek. Z toho důvodu vyzýváme všechny uživatele a návštěvníky, aby si, když opouští naše webové stránky, byli vědomi rizik a přečetli si zásady ochrany osobních údajů každé webové stránky, která osobní identifikační údaje shromažďuje. Zde zmíněná smlouva o ochraně osobních údajů se týká jenom a výhradně informací shromážděných na našich webových stránkách.

Bezpečnost TRIDENT8 LIMITED se bude snažit a přijme veškerá opatření k tomu, aby udržela odpovídající fyzické, procedurální a technické zabezpečení našich kanceláří a informačních skladovacích kapacit, aby zabránila jakékoliv ztrátě, zneužití, neoprávněnému přístupu, vyzrazení nebo změně osobních údajů uživatelů pod naší kontrolou.

Změny smlouvy o ochraně osobních údajů TRIDENT8 LIMITED si vyhrazuje právo aktualizovat a / nebo měnit podmínky zásad ochrany osobních údajů. Tyto změny budeme zveřejňovat na naší domovské stránce na www.lavercup.com, aby si naši uživatelé a návštěvníci byli vždy vědomi toho, jaké typ informací shromažďujeme, jak budou tyto informace využity a za jakých podmínek, pokud takové existují, můžeme tyto informace prozradit. Pokud se TRIDENT8 LIMITED kdykoliv rozhodne využít jakékoliv osobní identifikační údaje takovým způsobem, který je výrazně odlišný od původního účelu shromáždění těchto informací, uživatel nebo uživatelé o tom musí být ihned informováni e-mailem. Uživatelé mají zároveň možnost schválit, nebo neschválit tento způsob nakládání s jejich osobními údaji.

Souhlas s podmínkami Užíváním těchto webových stránek se zde zavazujete k souhlasu s pravidly a podmínkami stanovených ve výše uvedené smlouvě o ochraně osobních údajů. Pokud s touto smlouvou nesouhlasíte, měl / a byste se zdržet dalšího užívání našich webových stránek. Vaše pokračující využívání našich webových stránek i po zveřejnění aktualizací nebo změn našich zásad ochrany osobních údajů znamená, že s těmito změnami souhlasíte nebo jste je přijal / a.

Jak nás kontaktovat Pokud máte jakýkoliv dotaz nebo starost ohledně zásad ochrany osobních údajů na našich webových stránkách, kontaktujte nás na následující e-mailové adrese, telefonním čísle nebo poštovní adrese.

E-mail: [email protected]

Telefonní číslo: (216) 292-8880

Poštovní adresa: TRIDENT8 LIMITED 30650 Pinetree Road, Suite 1 Pepper Pike, Ohio 44124

29. 6. 2016